Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

6ος τόμος Επιστημονικού Περιοδικού Πάπυροι


Εκδόθηκε ο νέος Τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού «Πάπυροι», με άρθρα που προωθούν τον διεπιστημονικό διάλογο και την ανάπτυξη της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. Μπορείτε να τον διαβάζετε στο http://www.academy.edu.gr/files/papyri_2017_v06.pdf ή να εκτυπώσετε ελεύθερα τα άρθρα του από την ιστοσελίδα www.academy.edu.gr,  αφού επιλέξετε την ετικέτα, «Επιστημονικές Επιθεωρήσεις».