Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

1η ΟΣΣ ΟΡΘ-50 ΘΕΣ 1

Α’ Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.) ΟΡΘ-50 ΘΕΣ 1. Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα το Σάββατο 11-10-2014, κατά τις ώρες 16.00 - 20.00 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφική Σχολή, τηλ. 2310 996928), αίθουσα ΠΦΣ 113.


Στόχος της Α’ Ο.Σ.Σ. θα είναι η αλληλογνωριμία μας και θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την λειτουργία των σπουδών στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΟΡΘ-50 (εξοικείωση με τα συστήματα του Ε.Α.Π., χρονοδιάγραμμα σπουδών, εργασίες κλπ.). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την συνδρομή όλων μας μέσα από τη διατύπωση προτάσεων και αποριών.