Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

1η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση ΟΡΘ 50/ΕΑΠ

        Η 1η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ) της Θεματικής Ενότητας ΟΡΘ 50 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τμήμα Θ1, θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11.00-16.00, στην αίθουσα 203 του ΚΕΚ Δήμητρα (οδός Κωλέττη 24, περιοχή δυτικής εισόδου της πόλης πλάι στο εμπορικό κέντρο City Gate, τηλ. 2310 547180).
         Η παρουσία των φοιτητών στην 1η ΟΣΣ αν και δεν είναι υποχρεωτική, κρίνεται απαραίτητη καθώς στη διάρκεια της ΟΣΣ θα αναλυθούν και αναπτυχθούν ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας και μελέτης του τμήματος.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) του ΕΑΠ

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), δεν είναι υποχρεωτικές αλλά γίνονται για να βοηθήσουν τους φοιτητές, οι οποίοι σε λίγες μέρες θα κληθούν να συγγράψουν την πρώτη εργασία τους. Υπό την έννοια αυτή η παρουσία των φοιτητών κάνει υποχρεωτική την ΟΣΣ.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί στην 1η ΟΣΣ θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό που θα δημιουργηθεί, αλλά ασφαλώς οι 4 ώρες της ΟΣΣ δεν καλύπτονται ούτε με μια συνάντηση. Σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές στην ΟΣΣ ανατροφοδοτούν τον Σύμβουλο Καθηγητή με τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και απορίες τους, κάτι που συνήθως απουσιάζει ή δεν έχει την ίδια έκταση σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.