Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

1η ΟΣΣ ΟΡΘ50 ΘΕΣ1

Η Α’ Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.) της ΟΡΘ 50 ΘΕΣ1 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  θα λάβει χώρα το Σάββατο 15-10-2014, κατά τις ώρες 11.00 - 15.00 στο ΚΕΚ Δήμητρα Θεσσαλονίκης (Κωλέττη 24, τηλ. 2310 547180), εργαστήριο Β1.

Χαιρετισμός Φοιτητών

Χαιρετίζω τους νέους φοιτητές του Τμήματος ΟΡΘ 50 ΘΕΣ 1 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ευχόμενος καλή αρχή και γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά.